Prawa autorskie

Zdjęcia znajdujące się na stronach serwisu pochodzą z profili społecznościowych gwiazd (Facebook, Instagram, Twitter itp.), ogólnodostępnych zbiorów oraz są przesyłane przez użytkowników. Ich umieszczanie nie ma charakteru zarobkowego.

Staramy się zamieszczać stosowne informacje o prawach autorskich czy źródłach zdjęć (jeśli są dostępne) i opierać umieszczanie zdjęć o pozwolenia właściwych im autorów, choć w większości przypadków nie jest to możliwe. 

 

Jeśli jesteś/znasz właściciela lub autora zdjęć prosimy o kontakt w celu wyjaśnienia kwestii praw autorskich, uzyskania pozwolenia lub niezwłocznego usunięcia danych fotografii.

© 2018 Wymiary Gwiazd. All Rights Reserved. Designed By Wymiary Gwiazd. Powered by Helix.